Köyümüzün Tarihi

Köyümüzün Tarihi

Eski adı Büyükİlet'tir. 1530 yılı kayıtlarında İlet olarak yazılıdır.
Köy iki yörük kardeş motifine göre; büyük kardeş tarafından kurulmuştur. Kardeşlerin büyük olanı Büyükİlet'i, küçük olanı ise Küçükİlet'i kurmuştur. Köy G.L.İ linyit havzası içerisinde yer almaktadır. Köy'ümüzün Eski adı Büyükilet olarak geçtiğinde aradan geçen uzun bir zaman sonra köyümüz'ün ismi Demirbilek Köyü olarak kayıtlara geçmiştir!.. Köyümüz'de eski bir tarih yer almaktadır. Roma-Bizans dönemine ait buluntular bu gerçeği doğrulamaktadır. Bu dönem de; Roma-Bizans'lıların köyümüz'de konaklamış ve bizim köyümüz'ün komşu köylerin'de bir iç savaş açılmıştır. Özellikle Derbent Köyü'nün yıkılıp harap edilmesi bu döneme dayanmaktadır. Köyümüz'ün yoğun bir zamana karşı yarışı bulunmaktadır. Bilinmesi gerekir ki; Büyükilet (Demirbilek) Köyü'müz çok yıpratılmaktadır. Yok edilmeye ve yıpratılmaya çalışıldıysa da köyümüz hala ayakta durmasını bilmektedir.

Köyün En Köklü Sülaleleri; Akmemedo (Ak Mehmetoğulları), Çiloğlanlar, Mühto (Mühtüoğulları), Onbaşılar ve Ayanoğulları'dır. Bunların yanı sıra; Haytaoğulları (Haytalar denilmektedir), Gökdaşoğulları (Göktaş denilmektedir) ve Aliağalaroğulları (Aliağalar denilmektedir)’da köyün sülale soyundandır.
Ayrıca; Sâdeler(Demirciler) ve Saîtler sülaleleri çok yakın akrabalıkları olduğundan bu sülaleler de hâlâ yaşamlarını sürdürmektedir. Sâdeler sülâlesi eskiden demircilik ile uğraştığından dolayı bir diğer lâkabı da, Demirciler olarak bilinmektedir. Kocayusuflar sülâlesi ve Veliler sülâlesi köyümüz de bulunan bir diğer sülâle örneklerindendir!..

Köyün Çevresi'nde; Kuzeyi'nde Bozbelen ve Beye, Batısı'nda Derbent ve Yeni Köy, Güneyi'nde; Köprücek, Doğusu'nda da Gürağaç bulunmaktadır!..

Köyün Sınırlarını; Alanyüzü Tepesi, Sarıcalar Tepesi, Kızıl Tepe, Yeni Tarla, Çakmak, Yörükyolu, Doğan Salcek, Çaybunar ve Dona (Tokatlı Dede), mevkiileri
oluşturmaktadır.

Köyün Sınırlarında; Sarı Baba Tepesi, Bozbelen tarafında Akkuş tepesi, Karakaya tarafında Sivri Tepe, Susuz Yayla Tepesi ve Asarlık Tepesi gibi yükseltiler bulunmaktadır.

Köyün sınırlarından Hasandayı mevkiisi'nden Tunçbilek istikametine doğru akan ve Kocasuya dökülen Alan Dere'si geçmektedir. Vaktiyle köyün yaylası Sivri Tepe ile Susuz Yayla üzerin'de yer alan Pilav Çukuru yaylasıy'dı. Vaktiyle burası zamanla maden sahasına kalmıştır.

2000 yılı itibariyle köyün nüfusu 1320'dir. Köy'ün Tunçbilek'e olan uzaklığı 6Km, Tavşanlı'ya uzaklığı 15Km, Kütahya'ya olan uzaklığı ise 66Km.'dir.